Menu

Одржани семинари наставника

Семинари

Акредитовани семинари наше школе

У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла и унапређивања нивоа постигнућа ученика.

Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада установе, личних приоритета наставника или стручних сарадника, као и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и ученика.

Наша школа је акредитовала за следећи циклус стручног усавршавања, који обухвата школску 2014/15. и 2015/16. годину, пет семинара:

Остале акредитоване семинаре можете пронаћи у онлине каталогу стручног усавршавања за школску 2014/15. и 2015/16. годину на линку испод.

Онлине Каталог стручног усавршавања за школску 2014/15. и 2015/16.

Страна 2 од 2

Go to top