Menu

Семинар "Анализа постојећег стања безбедности саобраћаја"

У оквиру пројекта:  „Анализа постојећег стања безбедности саобраћаја и управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу“, у Крагујевцу је реализован дводневни семинар 23. и 24.11.2015.

Семинару је присуствовало велики број професионалаца чија се основна делатност заснива на безбедности саобрацаја као што су: старешине саобраћајне полиције, запослени у јавним предузећима, средњим стручним школама итд. Поред наведених семинару је присуствовао и велики број студената Високе техничке школе струковних студија  Крагујевац и ученици Политехничке школе са својим наставницима.

Учешце на семинару узели су: Проф. др Крсто Липовац и Доц. др Борис Антиц са Саобраћајног факултета у Београду, као и др Ненад Милутиновиц и асистент Марко Маслаћ са Високе техничке школе струковних студија у Крагујевцу.

Према званичној статистици (из 2014. године) нај угроженија група учесника у саобрацају, у граду Крагујевцу су пешаци. Пешаци цине 64.5% у укупној стуктури погинулих  лица у граду Крагујевцу. Овакви подаци нам јасно указују у ком смеру треба вршити унапређење безбедности саобраћаја на територији града Крагујевца, о чему је на семинару било речи.

Go to top