Menu

Вести

Најава огледног часа - Употреба наставног софтвера

У понедељак  14. 10. 2019. године у 1350  часова (осми час) у кабинету бр. 36 (или 38) нове школе биће одржан огледни час: Употреба наставног софтвера - практична решења.

Час је предвиђен за колеге. На часу би се разматрала тема  "Побољшање е - комуникације у нашој школи"

Конкретно:  употреба алта  приликом предаје наставних планова, унос термина за писмене задатке, унос и преглед догађаја у заједничком школском календару рада,  разматрање организације школског сајта, ...   

Због ограниченог броја места у кабинету за рачунарство потребна је Ваша пријава. 

Пријавите се попуњавањем обрасца на овом линку.

Хвала на Вашем труду.

Небојша Стевановић

Dodaj komentar (0 Komentari)

Завршна изложба пројекта "Мост математике"

Тим Средње стручне школе је учествовао на завршној изложби пројеката Мост математике на Грађевинском факултету у Београду, поред тимова из читаве Србије.

Dodaj komentar (1 Komentar)

Конкурс “Шта нам тешко”

Конкурс  „Шта нам тешко“ успешно је завршен 25. септембра. Спровели су га Млади истраживачи Србије у партнерству са Покретом горана Војводине, ЦеГраД-ом из Обреновца и Народним парламентом из Лесковца, уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије. Неформална група ученика Средњестручнешколе, ”Од трња до звезда “ уз менторство два наставника, успешно се јавила на конкурс. Пројекат“ Више од школскогдворишта ” је подржан и одобрен .

О пројекту

О самом пројекту најбоље су написали чланови неформалне групе ”Од трња до звезда “ : Желимо да промоцијом предлога идејних решења садржаја школског дворишта Средње стручне школе у Крагујевцу, иницирамо израду, а потом и реализацију архитектонско-урбанистичког пројекта за уређење тог простора. Идеја нам је да наше школско двориште претворимо у мултифункционалну еколошку оазу, амбијент у коме ће ученици, наставници и родитељи, али и остали чланови локалне заједнице, радо боравити и бринути о том простору. Уређено двориште би добило нове функције и постало место едукативних, културних и забавних дешавања. Идејна решења ће урадити наши другари различитих образовних профила (Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа, Техничар за пејзажну архитектуру…) и у њих ће вешто уткати своју машту и жеље, тј. визију о модерном и функционалном простору за младе.

Пројекат промоције би се реализовао почев од 15. октобра припремом и опремањем изложбе радова под називом „ Више од школског дворишта“, израдом видео анкете свих потенцијалних корисника ( ученика, наставника, управе школе, Школског одбора, родитеља и свих запослених ушколи). Анкета би била прказана на видео-биму током реализације изложбе и била би својеврстан документ-истраживање који би помогао у даљој изради пројекта уређења школског дворишта и изради пројектног програма. На изложби би били приказани радови, скице, предлози урбанистичког решења дворишта, али и детаља урбаног мобилијара ( клупе, канте за смеће, надстрешнице, осветљење, мурали, изложбени павиљони, учионица на отвореном, простор за рекреацију и сл. ) као и идејна решења хортикултуре. Ученици образовног профила Машински техничар за компјутерско конструисање би израдили 3Д моделе неких од решења. Свечано отварање изложбе је предвиђено за другу недељу децембра ( 12. 12.) 2019. године у галерији Средње стручне школе.

Убрзо је осмишљен и лого пројекта.

.

Обука

Координатор неформалне групе је имао узбудљјиву обуку и учење за реализацију предвиђених активности. Циљеви обуке су били :

• да представи програм “Млади су закон”,

• да се представници упознају са својим вршњацима из других делова земље, да размене искуства и стекну више самопоздања за реализацију својих акција

• да отвори теме комуникације и рада у тиму, решавања конфликата и проблема који могу настати

• да осмисле како организовати групу и посао, како поделити задатке и шта су све задаци, како проценити шта је све потребно за реализацију, како укључити заједницу, како проценити ризике, како промовисати пројекат, како извештавати о њему итд.

Страна 12 од 89

Login Form

Самовредновање рада школе

Go to top buy metformin without prescription